Priėmimo į FA taisyklės

PANEVĖŽIO FUTBOLO AKADEMIJA, KODAS 300630183

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į AKADEMIJĄ

TVARKA

1. Į Panevėžio futbolo akademiją priimami:

1.1. visi vaikai ir paugliai, gavę raštišką tėvų (globėjų) sutikimą nuo 6 metų amžiaus.

1.2. vaikai užpildę prašymą su nuotrauka, vardu, pavarde, tikslia gimimo data, adresu, telefonu, mokymosi įstaigos pavadinimu, tėvų (globėjų) parašu.

1.3. gavę sporto medicinos įstaigos leidimą – medicininę pažymą.

2. Mokymo grupės sudaromos iš vienos lyties sportininkų.

3. Sportininkai priimami ir atleidžiami akademijos direktoriaus įsakymu.

Padidinti šriftą