Naujienos
Futbolo akademija „Panevėžys” kviečia paremti sportuojančius vaikus !!!
VšĮ Futbolo akademija „Panevėžys” į/k 304764443
A/s LT56 7300 0101 5572 2557
VšĮ futbolo akademija „Panevėžys” kviečia futbolo gerbėjus ir mylėtojus, Akademijos auklėtinių tėvelius ir senelius prisidėti prie vaikų svajonių išsipildymo, atrasti Futbolo džiaugsmą !!!
Pasinaudokite Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo suteikta teise, skirti 1,2% savo pajamų mokesčio paramai.
Informuojame, kad remiantis Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms FR0512 formos užpildymo ir pateikimo taisyklėmis[1], nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e.būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).
Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.
Pažymime, kad gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.
Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.
Pagalba ir konsultacijos paramos skyrimo bei kitais mokesčių klausimais teikiama telefonu 1882 (+370 5 260 5060) ar 8 5 2191 777. Taip pat galima pateikti paklausimą per Mano VMI, pasirinkus skiltį Paslaugos > Paklausimai > Paklausimo pateikimas. Primename, kad paslaugos ir konsultacijos klientų aptarnavimo padaliniuose – su išankstine rezervacija.