Darbo užmokestis

Informacija apie darbo užmokestį 2018 metais.

                                                           VŠĮ futbolo akademija “Panevėžys”
        (įstaigos pavadinimas)
PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS    IV KETV.
Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų sk. Pareigybių grupė Pareigybės lygis Pastovioji dalis
Pareiginės algos koeficientas
 
1. Direktorius                            (LPK kodas 112040) 1 Įstaigų vadovai ir jų pavaduotojai A2 7,70
2. Metodininkas                           (LPK kodas 235108) 1 Specialistai A2 6,30
3. Finansininkas                     (LPK kodas 241305) 1 A2 5,60
4. Personalo inspektorius            (LPK kodas 331302) 1 B 5,58
5. Bendr. praktikos slaugytoja     (LPK kodas 222101) 1 B 3,46
6. Kineziterapeutas                      (LPK kodas 226401) 0,5 B 4,7
7. Elektrikas                          (LPK kodas 741101) 0,5 B 3,46
8. Sandėlininkas                    (LPK kodas 732107) 0,5 Kvalifikuoti darbuotojai C 3,40
9. Sporto salės administratorius   (LPK kodas 334319) 1 C 3,40
10. Sporto salės administratorius   (LPK kodas 334319) 1 C 3,40
11. Vairuotojas                          (LPK kodas 833101) 1 Kvalifikuoti darbuotojai C 4,50
12. Ūkvedys                            (LPK kodas 515101) 1 C 4,50
13. Santechnikas                       (LPK kodas 712622) 0,25 C 3,40
14. Budėtojas                             (LPK kodas 962917) 2 Nekvalifikuoti darbininkai D MMA
15. Sporto salės budėtojas          (LPK kodas 962926) 3 D MMA
16. Atsitiktinių darbų darbininkas (LPK kodas 962201) 1 D MMA
17. Valytoja                                (LPK kodas 911209) 1,75 D MMA
18. Treneriai   (LPK kodas 342201) 5,97 A2 11,17
19. Treneriai   (LPK kodas 342201) 0,61 B 10,2
Viso: 25,08
Padidinti šriftą