Pareigybių sąrašas 2021 IV ketv.
Eil.Nr. Pareigybės pavadinimas Etatų sk. Pareigybinės algos koeficientas
1. Direktorius 1 10.5
2. Techninis direktorius 1 10.1
3. Treneriai 7.25 10,22-13,37
4. Finansininkas 1 7.35
5. Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas 0.5 5.2
6. Personalo inspektorius 1 6.1
7. Bendr. praktikos slaugytoja 1 4.9
8. Kineziterapeutas 0.75 4.8
9. Elektrikas 0.5 4.9
10. Sandėlininkas 0.25 4.52
11. Sporto salės administratorius 2 4.6
12. Vairuotojas 1 5
13. Ūkvedys 1 5
14. Santechnikas 0.25 4.52
15. Budėtojas 2 MMA
16. Sporto salės budėtojas 3 MMA
17. Atsitiktinių darbų darbininkas 1.5 MMA